Beth Sy'n Gyrru Ni

Beth Sy'n Gyrru Ni

 

Beth Sy'n Gyrru Ni Gogledd Cymru

Cynllun Beth Sy'n Gyrru Ni Gogledd Cymru yn anelu at adnabod a thrafod achosion sydd wrth wraidd ymddygiad gyrwyr gan arwain at well gwerthfawrogiad o, ac ystyriaeth, holl ddefnyddwyr eraill y ffordd.

Cwestiynau Cyffredin             Telerau ac amodau

Hyd y cwrs:

 

3 ¼ awr - nid oes angen gyrru.

Cynnwys:

 

Mae'r cwrs yn cynnwys cyflwyniad rhyngweithiol a thrafodaeth ar bob agwedd o yrru o wneud penderfyniadau mewn awyrgylch hamddenol ac anffurfiol. Bydd yn edrych ar nifer o fythau gyrru sefydlu ac yn adolygu nifer o senarios gyrru, gan gynnwys gwrthdrawiadau, i ddeall eu gwraidd y broblem.

Lleoliad:

 

Os gwelwch yn dda nodi nid yw pob leoliadau ar gael ar eich dyddiad penodedig. Am ragor o fanylion am eich lleoliad a chyfarwyddiadau, gweler y tabiau ar y chwith.

Bangor

Y Ganolfan Reoli,
Ysgol Busnes Bangor,
Ffordd y Coleg,
Bangor,
Gwynedd

LL57 2DG

Plan route

Mae parcio ar gael yn y lleoliad

Book your course online

Book now