Cwrs adsefydlu gyrru ac yfed


Steer Clear

Cwrsiau Adsefydlu Gyrru ac Yfed ar gal nes yr 31ed o Rhagfyr yn unig

  • Rydym yn cynnal cyrsiau am amrywiaeth o amseroedd i fodloni eich anghenion chi
  • Rydym yn cynnal cyrsiau mewn dros 130 o leoliadau ledled y DU
  • Mae ein deunyddiau cwrs ar gael mewn dros 15 o ieithoedd
  • Rydym yn cynnig prisiau gostyngol

Gwaharddiad rhag gyrru

English

Os ydych wedi'ch cael yn euog o drosedd gyrru ac yfed ac wedi'ch gwahardd rhag gyrru, mae eich byd wedi'i droi wyneb i waered fwy na thebyg.

Drwy gwblhau yn llwyddiannus cwrs ailsefydlu a gymeradwywyd gan Cynulliad Cenedlaethol Cymru a gynigiwyd i chi gan y llys, naill ai'n uniongyrchol neu'n dilyn eich cais, gallwch wneud cais i gael gostyngiad o 25% oddi ar eich cyfnod diarddel. Mae hyn yn golygu y byddwch yn dychwelyd i'r ffordd ynghynt gyda gwybodaeth ymarferol a fydd yn lleihau'r tebygolrwydd y byddwch yn aildroseddu.

Beth yw Steer Clear?

Mae Steer Clear, a ddatblygwyd yn wreiddiol gan London Community Rehabilitation Company (LCRC), yn gwrs adsefydlu gyrru ac yfed sefydledig sydd wedi bod yn helpu modurwyr i gael safbwynt newydd ar yfed a gyrru, am y 15 mlynedd diwethaf. Erbyn hyn, bydd cwrs cenedlaethol a gynigir gan AA DriveTech, yn rhan o'r AA ac ar y cyd ag LCRC, yn rhoi cyngor ac arweiniad i chi mewn awyrgylch cyfforddus a hamddenol.

Pam dewis ni?

Nod AA Drive Tech yw eich helpu i ddychwelyd i'r ffordd yn ddiogel, hyd yn oed os ymddengys na fydd hynny'n digwydd am gryn amser eto. Rydym yma i helpu ac i roi gwybod i chi nad ydych ar eich pen eich hun – mewn gwirionedd, rydym yn helpu miloedd lawer o yrwyr bob blwyddyn i fynd i'r afael â chanlyniadau amrywiaeth o droseddau moduro.

"Roeddwn i'n gwerthfawrogi ennill y wybodaeth i ddod yn fwy ymwybodol o'm camau a'r canlyniadau. Sicrhaodd ein hyfforddwr ei fod yn bleserus yn ogystal ag ynaddysgol."
Alex, cyfranogwr cwrs gydag LCRC

Dod o hyd i leoliad yn eich ardal chi

Cymru

Cysylltwch â ni ar

0345 070 6043

O ddydd Llun i ddydd Gwener 9yb–5yn

E-bost steerclear@AAdrivetech.com