Cwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder

Cwrs Ymwybyddiaeth Cyflymder

Cwrs ymwybyddiaeth

Cyflymder Gogledd Cymru

Nod Cynllun Ymwybyddiaeth o Gyflymder Cenedlaethol Gogledd Cymru yw ceisio gostwng y cyflymder y mae gyrwyr yn ei deithio drwy annog iddynt newid eu hagwedd tuag at or-yrru neu yrru’n amhriodol.

Rhagor o wybodaeth

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn darllen ein telerau ac amodau yn fanwl cyn cadw lle

Cwestiynau Cyffredin             Telerau ac amodau

Hyd y cwrs::

 

4 awr – nid yw’n cynnwys unrhyw yrru.

Cynnwys:

 

Cyflwyniad a thrafodaeth rhyngweithiol dros gyfnod o bedair awr sy’n trafod pob elfen o yrru, a rheoli cyflymder yn benodol, mewn awyrgylch hamddenol ac anffurfiol.

 

 

 

Abergele

Neuadd Tref Abergele,
Ffordd Llanddulas,
Abergele,
Conwy

LL22 7BT

Plan route

Mae parcio ar gael yn y lleoliad.

Bangor

Y Ganolfan Reoli,
Ysgol Busnes Bangor,
Ffordd y Coleg,
Bangor,
Gwynedd

LL57 2DG

Plan route

Mae parcio ar gael yn y lleoliad

Dolgellau

Canolfan Hamdden Glan Wnion,
Ffordd Aran,
Dolgellau,
Gwynedd

LL40 1LH

Plan route

Mae parcio ar gael yn y lleoliad.

Yr Wyddgrug

Gwesty a Chanolfan Gynadledda Beaufort Park,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint

CH7 6RQ

Plan route

Mae parcio ar gael yn y lleoliad

Penrhyndeudraeth

Galw Gwynedd,
Cyngor Gwynedd,
Uned 2,
Parc Busnes Eryri,
Minffordd,
Penrhyndeudraeth,
Gwynedd

LL48 6LD

Plan route

Mae parcio ar gael yn y lleoliad.

Wrecsam

Plas Pentwyn,
Ffordd y Castell,
Coedpoeth,
Wrecsam,
Clwyd

LL11 3NU

Plan route

Mae parcio ar gael yn y lleoliad.

Cadwch lle nawr ar-lein

Cadwch lle nawr