Cynllun Craffter Gyrwyr Cenedlaethol Gogledd Cymru

Cynllun Craffter Gyrwyr Cenedlaethol Gogledd Cymru

 

 

Cynllun Craffter Gyrwyr

Cenedlaethol Gogledd Cymru

Mae addysg i yrwyr yn cael ei chynnig ledled y DU erbyn hyn fel dewis yn lle erlyn gyrwyr am droseddau gyrru’n esgeulus a/neu orfodi dirwyon a phwyntiau cosb.

Rhagor o wybodaeth

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn darllen ein telerau ac amodau yn fanwl cyn cadw lle

Cwestiynau Cyffredin             Telerau ac amodau

Hyd y cwrs::

 

1 diwrnod.

Cynnwys:

 

Cyflwyniad a thrafodaeth ar bob agwedd ar yrru, mewn awyrgylch hamddenol ac anffurfiol, i’w dilyn gan sesiwn hyfforddiant pedair awr ar y ffordd.  Bydd cerbydau’n cael eu darparu

 

 

 

Bangor

Y Ganolfan Reoli,
Ysgol Busnes Bangor,
Ffordd y Coleg,
Bangor,
Gwynedd

LL57 2DG

Plan route

Mae parcio ar gael yn y lleoliad

Yr Wyddgrug

Gwesty a Chanolfan Gynadledda Beaufort Park,
Yr Wyddgrug,
Sir y Fflint

CH7 6RQ

Plan route

Mae parcio ar gael yn y lleoliad

Wrecsam

Plas Pentwyn,
Ffordd y Castell,
Coedpoeth,
Wrecsam,
Clwyd

LL11 3NU

Plan route

Mae parcio ar gael yn y lleoliad.

Cadwch lle nawr ar-lein

Cadwch lle nawr